Nhôm Thỏi

Liên hệ
The aluminum ingot product AL99.7 has the following specifications:     Chemical Composition Impurities≤   AL≥ Fe Si Cu Ga Mn Zn Other Total AL 99.8 99.80% 0.11% 0.08% 0.01% 0.03% 0.02% 0.05% 0.02% 0.20%

The aluminum ingot product AL99.7 has the following specifications:

    Chemical Composition Impurities
  AL Fe Si Cu Ga Mn Zn Other Total
AL 99.8 99.80% 0.11% 0.08% 0.01% 0.03% 0.02% 0.05% 0.02% 0.20%
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: