Nhôm thỏi

Liên hệ
The aluminum ingot product AL99.7 has the following specifications:   Chemical Composition Impurities≤   AL≥ Fe Si Cu Ga Mn Zn Other Total AL 99.7 99.70% 0.20% 0.10% 0.01% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03% 0.30%  
The aluminum ingot product AL99.7 has the following specifications:
  Chemical Composition Impurities
  AL Fe Si Cu Ga Mn Zn Other Total
AL 99.7 99.70% 0.20% 0.10% 0.01% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03% 0.30%

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: