SSBR F3438

Liên hệ
LG SSBR F3438 là một dung dịch styren butadiene cao su mở rộng với dầu TDAE. SSBR F3438 được làm chức năng cho hợp chất silica, có thể được sử dụng trong lốp xe để cải thiện độ ướt và...

LG SSBR F3438 là một dung dịch styren butadiene cao su mở rộng với dầu TDAE. SSBR F3438 được làm chức năng cho hợp chất silica, có thể được sử dụng trong lốp xe để cải thiện độ ướt và chống mài mòn..

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: