SSBR 2550H

Liên hệ
LG SSBR 2550H là một dung dịch styrene butadiene rubber mở rộng với dầu TDAE. SSBR 2550H là loại bao gồm nhều vinyl, có thể được sử dụng trong lốp xe để cải thiện tính chống lăn và hiệu suất phanh...

LG SSBR 2550H là một dung dịch styrene butadiene rubber mở rộng với dầu TDAE.

SSBR 2550H là loại bao gồm nhều vinyl, có thể được sử dụng trong lốp xe để cải thiện tính chống lăn và hiệu suất phanh ướt.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: