SBR 1739

Liên hệ
SBR 1739 là một trùng hợp lạnh với sự gia tăng độ nhớt dầu với 37,5phr dầu TDAE và copolyme styrene-butadiene với styrene stylo 40%. Nguyên liệu thô cho sản phẩm này được lựa chọn cẩn thận để có các...
SBR 1739 là một trùng hợp lạnh với sự gia tăng độ nhớt dầu với 37,5phr dầu TDAE và copolyme styrene-butadiene với styrene stylo 40%. Nguyên liệu thô cho sản phẩm này được lựa chọn cẩn thận để có các đặc tính vật lý tốt nhất. Dầu thơm trong SBR 1739 là một loại thân thiện với môi trường (TDAE) đáp ứng các quy định của châu Âu về dầu mở rộng. SBR 1739 có thể được sử dụng trong lốp xe, camelback và các sản phẩm công nghiệp khác.
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: