ESBR 1712

Liên hệ
SBR 1712 là một đồng trùng hợp của dầu và styrene-butadien với styrene stylo loại 23,5%. Nguyên liệu thô cho sản phẩm này được lựa chọn cẩn thận để có các đặc tính vật lý tốt nhất. Dầu thơm cao...
SBR 1712 là một đồng trùng hợp của dầu và styrene-butadien với styrene stylo loại 23,5%. Nguyên liệu thô cho sản phẩm này được lựa chọn cẩn thận để có các đặc tính vật lý tốt nhất. Dầu thơm cao trong SBR 1712 là chất làm dẻo hiệu quả cho SBR trọng lượng phân tử cao và kết quả là các tính chất cơ lý và chế phẩm cao cấp so với các loại dầu khác. SBR 1712 có thể được sử dụng để lốp xe, camelback và các sản phẩm công nghiệp khác cho hàng hoá màu sẫm.
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: