EPDM 512F

Liên hệ
SUPRENE EPDM 512F có hàm lượng ethylene cao cho sức mạnh xanh cao chưa được xử lý cao su. Vì SUPRENE EPDM 512F có thể tạo ra một công thức trộn với một lượng lớn chất độn và dầu quá trình, nên...

SUPRENE EPDM 512F có hàm lượng ethylene cao cho sức mạnh xanh cao chưa được xử lý

cao su.

Vì SUPRENE EPDM 512F có thể tạo ra một công thức trộn với một lượng lớn chất độn và dầu quá trình, nên hợp chất này không đắt.

Ngoài ra, dạng 'bẹt' có thể dễ dàng trộn lẫn với các thành phần bằng phương tiện

Máy trộn Banbury và thời gian trộn ngắn hơn, dẫn đến tiết kiệm năng lượng.

Ví dụ về việc áp dụng SUPRENE EPDM 512F để tận dụng tốt nhất các đặc tính đã đề cập ở trên, có nhiều sản phẩm đùn khác nhau như ống, miếng đệm cửa sổ, các sản phẩm đúc khuôn khác nhau và các hợp chất có chi phí thấp.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: